UA-111544038-4

Cukai untuk Perniagaan Enterprise dan Perkongsian

Bagi perniagaan Enterprise (Milikan Tunggal atau Perkongsian), keuntungan perniagaan akan dikira sebagai pendapatan individu. Oleh yang demikian kadar cukainya adalah berdasarkan kadar cukai individu. Tidak seperti Syarikat Sdn Bhd di mana cukai Syarikat Sdn Bhd ditanggung oleh Syarikat dan bukan individu dan kadarnya berdasarkan cukai syarikat.

 

Cara pengiraan cukai untuk Enterprise bagi menghasilkan Chargeable Income (Pendapatan Bercukai) adalah sama dengan Syarikat Sdn Bhd. Oleh yang demikian keuntungan atau kerugian perniagaan seperti di dalam akaun akan dilaras semula berdasarkan kepada pengiraan cukai bagi menghasilkan Chargeable Income. Kemudian Chargeable Income ini akan dicampur dengan lain-lain pendapatan (sekiranya ada) dan barulah ditolak dengan pelepasan-pelepasan yang diberikan seperti Individu, Isteri, Insuran & EPF dsb. Ringkasnya apabila telah mendapat amaun Chargeable Income tadi barulah dikira seperti secara pengiraan cukai individu.

 

Contoh :

Keuntungan/kerugian (seperti didalam akaun) = RMXXX,XXX

(Dicampur semula dgn Gaji Pemilik)
Campur : Perbelanjaan-perbelanjaan tidak dibenarkan = RMXX,XXX

 

Tolak : Elaun-elaun Modal = RMXX,XXX

Tolak : Pelepasan2 : Diri, Isteri, EPF, Insuran etc = RMXX,XXX

 

Pendapatan Bercukai (Chargeable Income) = RMXX,XXX

Cukai (Berdasarkan Jadual Individu) = RMX,XXX

 

Oleh itu semakin besar keuntungan perniagaan anda, semakin tinggi pula cukai dikenakan. Kadar cukai bagi Enterprise adalah berdasarkan kadar cukai individu.

 

 

Kekurangan (Dari sudut Percukaian) :

 

  • Bagi perniagaan keuntungan yang besar maka kadar cukainya adalah tinggi, lebih tinggi dari kadar cukai Syarikat Sdn Bhd. Sebagai contoh (seperti di atas), kalau Chargeable Income Enterprise adalah RM500,000 maka kadar cukainya adalah 28% iaitu RM140,000 sedangkan bagi Syarikat Sdn Bhd adalah 20% iaitu RM100,000...so beza RM40,000...banyak bukan?? :)

 

  • Bagi Sdn Bhd cukai syarikat yang dibayar, syarikat boleh menggunakan Seksyen 108 bagi mengeluarkan Dividen kepada pemegang saham. Pihak syarikat tidak perlu lagi membayar cukai atas dividen lagi kerana mereka boleh menggunakan Seksyen 108 ini. Sedangkan Enterprise tidak boleh membayar Dividen dan cukai yg mereka bayar akan lenyap begitu sahaja.

 

 

Benarkan orang makan gaji cukai lebih tinggi daripada orang bisnes?

Bagi orang bisnes, walaupun pendapatan mereka lebih tinggi, namun mereka membayar cukai lebih rendah daripada orang yang makan gaji. Ini kerana cukai hanya dikenakan berdasarkan keuntungan syarikat. Semakin tinggi keuntungan syarikat, maka cukai juga tinggi.

 

Bagi orang bisnes, cukai memang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun mereka boleh mengurangkannya. Caranya adalah dengan mengurangkan keuntungan syarikat. Berikut merupakan beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengurangkan keuntungan syarikat:

1) Melabur kembali di dalam perniagaan kerana modal dikecualikan cukai.
2) Membayar zakat dan bersedekah.
3) Memberi hadiah kepada orang tertentu.
4) Membayar pelbagai jenis elaun kepada pengarah syarikat atau pekerja

 

Sebab itu ada sesetengah syarikat tidak mencatatkan keuntungan walaupun pendapatan tahunan melebihi jutaan ringgit. Ini kerana mereka berbelanja dahulu, dan lebihan baru digunakan untuk membayar cukai. Itupun sekiranya masih ada lebihan. Berbeza dengan orang makan gaji, mereka perlu membayar cukai dahulu dan lebihan baru boleh dibelanjakan. Justeru orang makan gaji lebih banyak membayar cukai berbanding orang bisnes. Itu merupakan kelebihan sekiranya anda menjadi orang bisnes.